วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 
 
 
ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เนื่องจากขณะนี้ ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การให้ข้อมูลข่าว สารที่บิดเบือนรวมไปถึงข้อมูลที่มีลักษณะหมิ่นเหม่ต่อการ หมิ่นสถาบันเบื้องสูง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์จำเป็นต้อง ช่วยกันสอดส่อง ดูแลจากสิ่งไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์จึงมีความจำเป็น โดยเริ่มจากการปลูกฝัง จิตสำนึกในการร่วมมือกันส่งเสริม ปกป้องให้สังคมไทย เกิดความตระหนักในการรับรู้และใช้งานข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะ สม และสร้างสรรค์
 
การจัดทำโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Cyber Scout นี้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริม การใช้งาน อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม โดยร่วมกันช่วยสอดส่องดูแลภัยอันตรายและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัย ต่อสถาบัน รวมถึง ความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกิดช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครอย่าง เป็นระบบ รวมทั้งเป็นเครือข่าย ทางสังคมออนไลน์ในภาคประชาชนที่จะเป็นพลังหนุนสำคัญใน การสร้างสรรค์สังคมในอนาคต ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีที่จะเข้ามาช่วยในการจัดทำโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือ Cyber Scout เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้วางไว้

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

สารสนเทศ
บริษัทนิว ดอวน์ แซทเทิลไลท์ จำกัด  (New Dawn Satellite Company Ltd.) หรือ นิวดอวน์ (New Dawn) บริษัทร่วมทุนระหว่างอินเทลแซทและคอนเวอร์เจนซ์ พาร์ทเนอร์ส เลือกแอเรียนสเปซในการส่งดาวเทียมนิวดอวน์เข้าสู่วงโคจรในช่วงปลายปี 2553 โดยจรวดแอเรียน 5 หรือ โซยูส จากสถานีอวกาศ   กูรู เฟร้นช์ กียานา โดยการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรในครั้งนี้นับเป็นการการสัญญาการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรครั้งที่ 6 ในปี 2552 ของแอเรียนสเปซ

ดาวเทียมนิวดอวน์เป็นดาวเทียมสื่อสารดวงที่ 50 ของอินเทลแซทที่แอเรียนสเปซได้ส่งเข้าสู่วงโคจร  สร้างโดยบริษัทออร์บิทัล ไซแอนส์ คอร์ปอเรชั่น มีน้ำหนักขณะส่งประมาณ 3, 000 กิโลกรัม และมีอายุการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี จะทำหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแบบไร้สาย อินเทอร์เน็ตและกลุ่มของฟังก์ชั่นการสื่อสารอื่น ๆ

เทคโนโลยีสมัยใหม่

iPad New's
iPad รุ่นใหม่ที่คาดการจะวางจำหน่ายปลายปีนี้ มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปคือขนาดที่เล็กลง บ่งบอกถึงน้ำหนักที่เบาลงด้วย โดยหน้าจอขนาดใหม่นี้มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 5.6 นิ้ว และ 7 นิ้ว และมีหน้าจอชนิด OLED ซึ่งกำลังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังนิยมในปัจจุบัน
เทคโนโลยี OLED ก่อนหน้านี้ได้นำมาใช้กับ Microsoft Zune และผลตอบรับกลับมาอย่างดีเยี่ยม ด้วยความสามารถที่แสดงความคมชัดของภาพ ความละเอียดที่สูงกว่า LED และใช้พลังงานน้อยกว่า

จึงทำให้มีหลายผู้ผลิตนำมาใช้กับเครื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เทคโนโลยีจอ OLED มีความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเอง